Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Path to Pandora - Игрови механики

Базовите функции са същите, като в Travian: Fire and Sand, включително:

 • Карта на древна Европа, размер 401х401, с изключение на IR, SA, Arabia, COM и TR, които ще имат голяма карта 801х801
 • 87 превземаеми региони, които произвеждат точки победа
 • Препращане и обединяване на войски
 • Сървърът се печели с притежанието на най-голям брой точки победа след 200 дни

Това са специалните функции за Travian: Path to Pandora, които запазихме от миналата година. И така, какво ще е новото през 2018 г.?

Нов облик на сградите

 

 Система на превземане

Можете да играете един акаунт на сървър в Travian, но все пак искаме да можете да виждате всички тези нови произведения на изкуството. Дизайнерският екип на играта следователно реши да промени базовата механика за превземане и да направи нещата по-интересни. Когато превземете град на друг народ в Travian: Path to Pandora, градът няма да промени типа народ, с изключение на натарите (вж. по-долу). Нека видим как работи това с визуален пример.

Както можете да видите, ако имате акаунт с хуни и завладеете галски град и ако защитникът е построил трапер, ще го намерите в този град (единствената сграда, която няма да остане, са стените, като в Travian: Legends). Какво друго се случва?

 • Няма да можете да строите специфични за хуните сгради в този град, тъй като градът принадлежи на галския народ.
 • Ще можете да тренирате галски войски, вождове и заселници.
 • Ако изпратите заселници от този град да основат нов такъв, новият град също ще бъде галски.
 • Ако изпратите вашият вожд от този град да завладее друг такъв, завладеният град няма да промени народа си.
 • Ако изпратите вашият вожд от този град да завладее натарски град, завладеният натарски град ще стане галски.

Какво се случва с героя?

 • Вашият герой винаги ще принадлежи към народа на акаунта, така че в този случай той винаги ще бъде хун.
 • Ако изпратите героя в галски град, който сте превзели, и го направите негов нов дом, бонусът на вашия герой ще действа върху галски войски, ако е изпратен с тях на набези или атаки. Нещо повече, ако героят носи предмети на галски войски, това също ще се отрази на войските.
 • Ако родният град на хунския герой е галски град, героят може да намери галски войски, когато е изпратен на приключение.
 • Тъй като героят принадлежи на хунски акаунт и винаги ще бъде хунски герой, той ще намира само хунски оръжия, когато е на приключение.

Какво се случва с войските?

 • Войски от различни народи, принадлежащи на един и същ акаунт, НЕ могат да бъдат обединени.

Система на конфедерацията. В Travian: Path to Pandora ще променим начина на работа на конфедерациите. Ще можете да сключите конфедерация от четири клана, които трябва да бъдат свързани един с друг. Какво означава това?

 • Клан А и клан Б могат да създадат конфедерация; един от тях ще изпрати покана на другия и другият ще я приеме. Това работи по същия начин като в Travian: Legends.
 • На този етап Клан А иска да има и Клан В в конфедерацията; запитването за конфедерация трябва да бъде изпратено и от Клан А, и от клан Б, само тогава клан В ще може да приеме.

Какво друго ще се промени?

 • С новата система можете да изпращате ресурси и войски към вашия собствен акаунт, клан или конфедерация.
 • Публичните оферти на пазара все още са достъпни за всички, освен ако не маркирате опцията „само за собствената конфедерация“. В този случай ще бъдат достъпни само за членове на клана.

Статистика В Travian: Path to Pandora ще премахнем „Плюс“ статистиките и ще ги заменим с нова система, която предоставя на играча повече информация. Системата ще бъде безплатна и достъпна за всеки един в неговия акаунт. В страницата със статистики ще намерите нов раздел наречен „Общи“ с тонове информация, която се надяваме да ви помогне да управлявате акаунта си. Тази информация е достъпна само за хора, които имат достъп до акаунта, включително ситъри. Какво ще можете да виждате там? Много неща – отдолу можете да намерите някои подробности, но няма да разкрием всичко:

 • Прогрес на света – с информация относно игровия свят, включително деня на сървъра, активирани акаунти на този игрови свят и разпределение на народите.
 • Ранг на ресурсите – с подробности за набези, търговия и продукция в сравнение с вашия собствен клан и целия игрови свят.
 • Ранг за сила на града – за защита и атака в сравнение със собствения ви клан и целия игрови свят
 • Ранг за точки културно развитие – на ден и в сравнение със собствения ви клан и целия игрови свят

  Балансиращи промени
В Travian: Path to Pandora можете да използвате едно произведение на изкуството на всеки 24 часа (както кофата).
В Travian: Path to Pandora стандартът трябваше да бъде променен, за да работи и с конфедерацията.
Цените за строеж на египетската водопроводна станция бяха увеличени значително, за да се подобри баланса (вижте детайлна таблица отдолу)
Кланови бонуси За да направим клановите бонуси по-полезни и играчите по-уклончиви да дарят, ние променихме бонуса за философия и търговия и намалихме цената за първите 4 стъпки.
 • Бонус продукцията за точки културно развитие е увеличена от 2% на 4% на ниво.
 • Търговският капацитет е увеличен от 20% до 30% на ниво.
И тук са промените на цените на ниво:
 • Ресурсите, необходими за ниво 1, са намалени до 1 200 000
 • Ресурсите, необходими за ниво 2, са намалени до 5 600 000
 • Ресурсите, необходими за ниво 3, са намалени до 17 100 000
 • Ресурсите, необходими за ниво 4, са намалени до 51 200 000
 • Ресурсите, необходими за ниво 5, ще останат същите (153 600 000)

Удовлетворява ли Ви полученият отговор ?

Да   Неутрално   Не