Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Сграда - Ковачница за брони

Armoury

Условия: {(buildingrequirements:gid=13)}

В ковачницата за брони се повишава защитата на вашите единици. По-голямото ниво на ковачницата ви дава и по-силна броня за вашите защитни единици.


Забележка: бонуса се активира само при защитна функция на армията

Бонуса се изчислява на база процент - 1.5% (фактор1.015). Броните се подобряват по следният начин базова_стойност*1.015^ниво на ковачницата.
  Галската Фаланга има 40 защита срещу пехота и 50 срещи кавалерия, като базова стойност. С обновяването на бронята на фалангата се получават следните стойност:

Ниво на подобрена броня
Infantry defense Cavalry defense
0 40 50
1 40.6 (40*1.015^1) 50.75 (50*1.015^1)
2 41.2 (40*1.015^2) 51.5 (50*1.015^2)
x ? (40*1.015^x) ? (50*1.015^x)

Необходимото количество ресурси за всяко едно ниво, може да бъде намерено тук.
Времето за строеж на всяко едно ниво е описанитук.


Удовлетворява ли Ви полученият отговор ?

Да   Неутрално   Не