Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Разходи за строителство и ниво издръжка за Житно поле
Ниво Дървесина Глина Желязо Жито Консумация Време за построяване КТПродукция
Сума 38630810 49668190 38630810 11037375 30 28363:05:50
1 70 90 70 20 0 0:02:30 15
2 115 150 115 35 0 0:07:20 19
3 195 250 195 55 0 0:15:00 215
4 325 420 325 95 0 0:27:30 222
5 545 700 545 155 0 0:47:10 233
6 910 1170 910 260 1 1:18:50 350
7 1520 1950 1520 435 1 2:09:40 470
8 2535 3260 2535 725 1 3:30:40 4100
9 4235 5445 4235 1210 1 5:40:30 5145
10 7070 9095 7070 2020 1 9:08:00 6200
11 11810 15185 11810 3375 1 14:40:10 7280
12 19725 25360 19725 5635 1 23:31:40 9375
13 32940 42350 32940 9410 1 37:41:50 11495
14 55005 70720 55005 15715 1 60:22:20 13635
15 91860 118105 91860 26245 1 96:39:10 15800
16 153405 197240 153405 43830 2 154:41:50 181000
17 256190 329385 256190 73195 2 247:34:20 221300
18 427835 550075 427835 122240 2 396:10:10 271600
19 714485 918625 714485 204140 2 633:55:40 322000
20 1193195 1534105 1193195 340915 2 1014:20:30 382450
21 1992635 2561960 1992635 569325 2 1623:00:10 463050
22 3327700 4278470 3327700 950770 2 2596:51:30 553750
23 5557255 7145045 5557255 1587785 2 4155:01:50 664600
24 9280620 11932225 9280620 2651605 2 6648:06:10 795650
25 15498630 19926810 15498630 4428180 2 10637:01:20 956950