Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

09. Travian речник

Травиан речник за начинаещи

Сгради

Съкращение Наименование
Aca Академия
MB Главна сграда
TO Търговска палата
Wall Земен пасип / Градска стена / Палисада
MP Пазар
Mill Мелница
Pala Дворец
Resi Резиденция
WW Чудо на света

Игра

Съкращение Наименование

24/7

24 часа на ден / 7 дни в седмицата

Ally

Съюз

Bashing

Оставяйки играчът слабо развит, чрез чести нападения.

Bug

Грешка в играта.

Cleaner

Унищожаване на армия,преди превземане, катапултиране.

Def

Защитни войски

Dmg

Унищожение на войник.

pop

Популация

Exp

Опит

Fake

Заблуда на противника,чрез атака с 1 единица

Farming

Кражба на ресурси от играч

IGM

Съобщение в играта

coords

Координати

ТКР

Точки Културно Развитие

Lag

Отлага затруднение в компютърната комуникация, въпреки, че може да бъде прието да се напише или от други форуми на общуване

Lvl

Ниво

Multi

Играч с повече от 1 акаунт(което не е разрешено)

NAP

Пакт-за ненападение

Off

Нападателни войски

PA

Плюс меню към акаунта

Pushing

Изпращане на ресурси на играч,в количество,което не е разрешено по правилата

Ress

Ресурси

Sitting

Контролиране на акаунта от някой друг,в случай на отъствие например:ваканция( със функциите на сийтъра)

Форум/чат

Съкращение Наименование
1337 leet/l33t ("Elite")
afaik As Far As I Know
afk Away From Keyboard
aka Also Known As
asap As Soon As Possible
Banning To deny access for someone for a certain period
brb Be Right Back
btw By The Way
c (or) d/c Disconnect
flame/flaming Posting messages that are deliberately hostile/insulting
gl Good Luck
IMO / IMHO In My (Humble) Opinion
IGN In-Game Name
IIRC If I Remember Correctly
irc Internet Relay Chat
kick To throw someone from a channel (chat)
lol Laugh Out Loud
Netiquette The conventions of politeness on most forums/chat rooms
newb A new player (generally with neutral connotations)
noob A stupid/foolish player
nub A stupid/foolish player (who has played for a long time)
np No Problem
pls/plz Please
PM Private Message
pwn To beat or be beaten by someone badly
(I)RL (In)Real Live
rofl Rolling On the Floor Laughing
RTFM Read The ing Manual
Spam/spamming Posting of unneeded messages
STFU Shut The Up
wb Welcome Back
wtf What The

Екип

Abbreviation Definition
Admin Администратор
Mod Модератор
MH Мултихънтър
S-Mod Супер-модератор
Supporters Екип

Удовлетворява ли Ви полученият отговор ?

Да   Неутрално   Не