Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Разходи за строителство и ниво издръжка за Желязна мина
Ниво Дървесина Глина Желязо Жито Консумация Време за построяване КТПродукция
Сума 55186880 44149505 16556065 33112120 71 45969:13:30
1 100 80 30 60 3 0:07:30 15
2 165 135 50 100 2 0:15:20 19
3 280 225 85 165 2 0:27:50 215
4 465 375 140 280 2 0:48:00 222
5 780 620 235 465 2 1:20:00 233
6 1300 1040 390 780 2 2:11:20 350
7 2170 1735 650 1300 2 3:33:30 470
8 3625 2900 1085 2175 2 5:44:50 4100
9 6050 4840 1815 3630 2 9:15:10 5145
10 10105 8080 3030 6060 2 14:51:40 6200
11 16870 13500 5060 10125 3 23:50:00 7280
12 28175 22540 8455 16905 3 38:11:10 9375
13 47055 37645 14115 28230 3 61:09:20 11495
14 78580 62865 23575 47150 3 97:54:10 13635
15 131230 104985 39370 78740 3 156:42:00 15800
16 219155 175320 65745 131490 3 250:46:30 181000
17 365985 292790 109795 219590 3 401:17:40 221300
18 611195 488955 183360 366715 3 642:07:40 271600
19 1020695 816555 306210 612420 3 1027:27:30 322000
20 1704565 1363650 511370 1022740 3 1643:59:30 382450
21 2846620 2277295 853985 1707970 4 2630:26:30 463050
22 4753855 3803085 1426155 2852315 4 4208:45:40 553750
23 7938935 6351150 2381680 4763360 4 6734:04:20 664600
24 13258025 10606420 3977410 7954815 4 10774:34:10 795650
25 22140900 17712720 6642270 13284540 4 17239:22:10 956950