Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Сграда - Градска стена (Римляни)

City Wall

Условия: {(buildingrequirements:gid=32)}

С построяването на градска стена защитавате селището си от вражески нападания. По-високото ниво на градската стена дава и по-голям бонус на защитните единици.
Градската стена може да бъде построена само от Римляни. Градската стена предлага по-голям бонус при защита, но може да бъде по-лесно разрушена в сравнение с палисадата на Галите или земен насип на Тевтонците.
Бонусът, който се дава на вашите войски е в проценти (1.03^ниво)*100 и броят на необходимите тарани за разрушаване на стената са описани по-долу.

Градската стена може да бъде построена около града ви - намира се до водата, която опасва селището ви.

Необходимото количество ресурси за всяко едно ниво, може да бъде намерено тук.
Времето за строеж на всяко едно ниво е описани тук.

Следната таблица описва, колко Тарана трябва да имате, за да разрушите стената. Тараните, които трябва да участват в битката са:

Ниво на стената
Тарани
1 1
2 2
3 2
4 3
5 4
6 6
7 8
8 10
9 12
10 14
11 17
12 20
13 23
14 27
15 31
16 35
17 39
18 43
19 48
20 53

Удовлетворява ли Ви полученият отговор ?

Да   Неутрално   Не